Basel Kadem

Leder

sh.basel.kadem@gmail.com

 

Basel Kadem (30) er født i Syria og har irakisk-palestinsk bakgrunn. I fagkretsen har han studert teologi etter tradisjonell Hawza-metode og mottok i 2016 den religiøse turbanen av Grand Ayatollah Sayed Mohammed Ali al-Tabataba’i (1945-2017). I 2018 var han med i stiftelsen av Rafida Norge og har siden vært leder. Basel er bosatt i Finland med sin familie, er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og er AI-medarbeider. Basel er aktuell med egne bøker, samt oversettelse av historisk materiale og verk innen komparativ religion.

Said Mehdi Razavey

Nestleder

 

Said Mehdi Razavey (28) er født i Iran og har afghansk bakgrunn. Siden ungdomstiden har han vært engasjert og aktiv med religiøse studier og opplysning. I 2018 var han med i stiftelsen av Rafida Norge og har siden vært nestleder. Said Mehdi har en Bachelor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, er bosatt i Norge og jobber som revisormedarbeider.