• Basel Kadem

Salafismens sekteriske hat - hvorfor?


Bilde: The Guardian.


En skulle trodd at muslimer liker at man fremmer en fredelig islam-tilnærming? Og at anti-islamhatere ville ønsket slike bidrag velkommen? Fordi det særlig er voldselementet som islamkritikere og -hatere fokuserer på? Tro om igjen.


Når en vil forebygge voldelige tendenser, er en nødt til å sende et budskap på tvers av ideologiske standpunkt og venstre-høyre retninger, med de begrensede ressursene en har. I den forbindelse hadde jeg bidratt med en artikkel i den kristne avisa, Vårt Land, om blasfemi, islamisme og ikkevoldsprinsippet, med referanser til teologi. Det er ikke et uttrykk for passiv aksept eller støtte for krenking av mine helligheter, men heller et bidrag som kan fremme en realistisk virkelighetsorientering og teologiske syn som vanligvis ikke tillates.


Artikkelen ble blant annet. delt i den venstreorienterte Facebook-gruppen «Stopp SIAN» med dens over 15.000 medlemmer. Riktignok ble den mottatt positivt av fornuftige sjeler, men etter meget kort tid ble den forsøplet med sekteriske hatkommentarer.


Liksom-fatwa fra Islam Net-medlem


Å motta hatmeldinger og bønner om at man blir ødelagt av Allah, er like vanlig som å drikke vann, og de ender som regel i e-postens søppelkurv. Men når de tar form av en offentlig skrevet liksom-fatwa fra et sentralt medlem i landets største og mest organiserte salafist organisasjon, bør det kanskje gis litt oppmerksomhet, da det avdekker holdninger som er ukjente for de fleste.

En skulle trodd at slike grupper ville ansett hånere av Mohammed og brennere av Koranen, som islams verste fiender som må drepes umiddelbart. Tro om igjen. Under ovennevnte innlegg var denne kommentaren:


Bilde: Skjermdump, Facebook.

Bilde: Samme person roser Ahmad Shah Massoud, terroristen som blant annet begikk massakre mot hazara-minoriteter. Bilde er en skjermdump fra Facebook.

Islam Net og Profetens Ummah – to sider av samme mynt


Stadig har Islam Net skrytt over sin motstand mot den IS-vennlige gruppen Profetens Ummah (nå nedlagt). Likevel deler Islam Net og Profetens Ummah nøyaktig samme teologiske grunnlag. Det er derfor flere av IS-rekruttene har vært medlemmer av Islam Net, og det er derfor flere skribenter hos Profetens Ummah er aktive hos Islam Net.


Salafisme – veien til de «rettledete forgjengere»


Det arabiske begrepet «salafi» er en adjektivsform med grunnlag i ordet «salaf», som lingvistisk betyr «forgjenger». Den tekniske betydningen av «salafi»-begrepet er en person som fundamentalistisk følger veien til individene «sunnier» refererer til som «as-salaf-us-salih», altså «de rettledete forgjengere». Det refererer som regel til følgesvenner av Profeten Mohammed, og direkte følgere av disse følgesvennene i de aller første århundrene. Det er de samme individene som svek og drepte Mohammeds familie, drev interne borgerkriger, utryddelser av minoriteter samt kolonialisering av ikke-muslimske befolkninger. Deres gjerninger ble omgjort til islamske rettskilder, og påståtte gode gjerninger ble oppdiktet om dem, slik at de skulle fungere som en alternativ islamsk rettskildefaktor, istedenfor Koranen og Mohammeds familie som han utpekte.


Kriminelle kalifer og alkoholikere av hadith-fortellere


Når for eksempel IS eller Al-Qaeda brenner politiske motstandere levende, voldtar andre muslimers koner og spiller fotball med avkappede hoder, er den religiøse rettskilden for dette funnet i de veldokumenterte hendelsene som ble beordret av kalifen Abu Bakr og utført blant annet av hans general, Khalid bin Walid, mot muslimer som nektet å betale skatt til kalifens regime. Disse er ansett som gode gjerninger hos historikere og lærde som ikke fant ubehag i å overføre de, blant annet «sunniene» Muhibb-ud-Din al-Tabari og Shams-ud-Din al-Dhahabi. En muslimsk stammeleder ved navn Malik bin Nuwayra, ble halshugget, hans kone ble tvangsgiftet samme natt til generalen som voldtok henne, og mannens avkappede hode ble brukt til å fyre veden under soldatenes matgryte.


«De rettledete forgjengere» inkluderer også alkoholikere og sekterister av hadith-berettere, som overfører mange av beretningene i utbredte hadith-bøker. Dessuten hatet og bannet mange av disse mot Mohammeds utpekte etterkommer, Ali. Dette var en tradisjon – «sunnah» – det umayyadiske kalifatet påbød etter fredagsprekener som en av sine aksjoner i å utrydde sjiaer.


Det er herfra salafismen – og dagens islam forøvrig – har sitt teologiske utspring fra. Når grunnlaget er blasfemisk overfor Mohammed og dem han utpekte, er det mildt sagt lite insentiv for å unngå hat mot dem som helliggjør sistnevnte. Dette forklarer hvorfor de fremdeles – og etter 1400 gamle hendelser – arver sitt sekteriske hat og voldelige tendenser.


Opprinnelig publisert 18.09.2020 på Resett.