• Anonym

Realiteten om 'moderne sekterisme'


Bilde: ShiaChat.


Visste du at Profeten og alle Imamer ble myrdet av individer som påstod å være muslimer?


Imamene, i tillegg til Profeten, ble alle myrdet av de som påstod å være muslimer, ifølge ledende eksperter i islamsk historie. Samtidig som dette faktumet er åpenbart for de fleste (kanskje bortsett fra Profetens martyrdom), finner vi at de ofte forblir neglisjert i lys av vårt fokus på det falske narrativet om en forent islamsk front bestående av både sjiaer og såkalte ‘sunnier’.


Vi tror på evnen til å samarbeide i delte interesser og fortsette å sameksistere i lyset av dette. En må likevel huske (med mindre man er en konspirasjonsteoretiker) at det ikke var romerne som myrdet Imamene (fred være med dem). Tvert imot, de store djevelske individene som gjorde dette var under et dekke av “legitime etterfølgere” til Guds Sendebud og de politiske lederne til majoriteten av de som identifiserer seg selv som muslimer.


Når Imamene (fred være med dem) ba for de som gjenoppliver deres sak og holder deres sak i live blant sjiaer, drev de slett ikke med rosing av noen utenom de som beholdt minnelsen av undertrykkelsen som rammet dem fra disse såkalte muslimske lederne.


Ideen om en større og forent islamsk sivilisasjon før utenlandske krefters splitting av muslimer, er en uheldig myte. De mainstreame rettslige meningene av de fire ‘sunni’ juridiske skolene i tider slik som under det ottomanske riket, inneholder klare indikasjoner om hva som ble tenket om sjiaer. Dersom noen av dagens ‘sunnier’ er villige til å ta avstand fra- og avvise slike meninger som uakseptable, er vi tilfredse med et slikt steg i positiv retning og fornøyde med å samarbeide i felles mål. Å derimot si at en slik påstand er sekterisk, er noe fremmed, en kontemporær ide og produkt av den moderne verden - som dessverre er en fantasi tryllet frem og fremmet på bekostning av den skitne historiske realiteten og blodsutgytelsen av uskyldige sjiamuslimer.