• Shubayr Mortadha

Polyteisme, Monoteisme og Ateisme


Bilde: Pixabay.


Polyteisme

Gud tilgir alt med Hans vilje, unntatt det å tilbe andre til side med Ham. Å tro på forskjellige guder er årsaken til forskjeller, splittelser og skiller. På grunn av de som blir dyrket er forskjellige, splittet og skilt fra hverandre, og ikke en enhet, blir også personen som dyrker dem påvirket av det.

Monoteisme

Monoteisme er lik enighet, enhet, fornuftighet og beskjedenhet, fordi han som blir dyrket er ên. Tanken om enighet og enhet kommer fra monoteisme.

Ateisme

I menneskets natur er det en følelse som sier at Gud eksisterer. Å skille religionen fra historien er uakseptabelt. Mange påstår i dag at det fantes ingen profeter og mennesker trodde ikke på guder. Det hevdes også at alle religioner er bare menneskeskapte ting. Dette stemmer ikke med arkeologiske funn.

Arkeologiske funn viser at personer på denne tiden profeten Jesus levde i ble begravd på en spesiell måte. Det er et stort problem for mange mennesker å bevise at Gud ikke eksisterer, når disse arkeologiske funnene, som beviser at det er bak eksistensen en stor kraft, er tilstede. I tillegg til alt det så finner mange arkeologer evangelier der hvor det står om Jesus og hans disipler i dag. F. eks Dødshavsrullene og evangeliet til Barnabas.

Troen på troller, troen på hekser, troen på mumier, troen på norrøn mytologi, begravingsmetodene, troen på Buddha, troen på overnaturlige skapninger og Farao pyramidene, i tillegg til alt det gullet og sølvene som blir funnet av arkeologene i gravene til Faraoene, er et bevis på at folk trodde på noe. Er alt dette fra fortiden eller fremtiden? Tror mennesker i dag på troller, tror mennesker på hekser, mumier, overnaturlige og underjordiske skapninger? Blir det brukt spesielle metoder som Faraoene brukte til å begrave mennesker i dag? Nei! Hvorfor står det i historiebøkene om det?

I mer enn 1.000.000 historiebøker kan en finne ordet 'gud'. Er alle historikere som skriver om det løgnere? De skriver i sine historiebøker at det var mennesker som trodde på en gud eller en overnaturlig kraft som står bak hele verdens eksistens. Kan vi etter alt det nekte Guds eksistens eller skille historien fra religionen? Alle historiebøkene har fortalt om en gud noen mennesker i fortiden trodde på. En kan ikke komme borti en historiebok uten å lese om en gud. Om vår historie er bygd opp av religionen, kan vi se bort ifra religionen og vende vår rygg til arkeologiske funn som er et stort og uslåelig bevis på eksistensen til en kraft som står bak eksistensen til hele verden?

Kommunister, som sier nei takk til religioner, har mange grunnprinsipper tatt fra religioner. Kommunistene tror at den som sier nei takk til deres tankegang gjør en stor feil. De betrakter personer som benekter deres tankegang som villedet mennesker. Vi kan derfor si at kommunisme er en religion i en vrang form.