• Redaksjonen

Oppklaring rundt RNs posisjon 04.03.20


Rafida Norge har den siste perioden blitt møtt med flere spørsmål og misforståelser rundt organisasjonens posisjoner. I den sammenheng kunngjøres:


• RN er administrativt uavhengig, er ikke underordnet- ei heller har formell tilknytning til andre organisasjoner.


• RN er finansielt uavhengig, mottar ikke statsstøtte og sponses ikke av noen organisasjon.


• RN er en apolitisk organisasjon, favoriserer ikke et bestemt styresett ei heller tendenserer mot en spesifikk retning i tradisjonelle spektre, men kan vise preferanser i konkrete saker.


• RN mener at islam, slik den generelt fremstilles i dag, av muslimer fra begge hovedretninger, er forfalsket og ikke i samsvar med læren til Koranen, Profeten Mohammed og hans Hushold, og at reform oppnås ved å bryte med menneskeskapte elementer innført til islam som omgjorde den til en militant- og politisk ideologi og et verktøy i tyranners hender.


• RN representerer ikke-, rapporterer ikke til- ei heller handler på insentiv fra noen religiøs autoritet eller lærd, men forholder seg av teologiske årsaker innenfor det juridiske rammeverket bestående av de rettslige meningene til autoriteten det menes er mest rettferdig og kunnskapsrik.