• Basel Kadem

Klippedomen - et politisk prosjekt


Foto: Unsplash.


Jødifiseringen av islam


Dette hedenske stedet er et reisemål for tusenvis av muslimer hvert år. Det var ett av flere prosjekter som siktet til å jødifisere islam, av kalifene som kapret islam av politiske formål.

Ingen kalif har dog utkonkurrert Umar og hans disipler i å infiltrere jødiske trosprinsipper til islam, slik som den utbredte antropomorfistiske troen på en Zevs-lignende himmelgud og eventyrhistorier om Profeter som begikk umoralske handlinger, slik det er godt dokumentert i den selv-påståtte ‘sunni’ retningens litteratur.

Et umayyadisk prosjekt


Likevel har dette hedenske stedet vært et av de mest effektive verktøyene i å politisere islam. Den ble bygget over en stein som holdes hellig i jødedommen, av den terroristiske umayyadiske kalifen, Abdul-Malik bin Marwan, år 73 AH. Ifølge enkelte beretninger var hans intensjon å avlede muslimene fra å utføre pilegrimsreisen til Mekka, som da var under herredømmet til en parallell rival kalif, Abdullah bin Zubair, som misbrukte Mekkas strategiske beliggenhet til å fremme sin egen politiske agenda.


En hypotese om hvordan et hedensk sted og prosjekt i å jødifisere den islamske troen av politiske formål grunnet rivalisering mellom to maktsyke kalifer, var en faktor til en illusjonistisk overdreven hellighet av Jerusalem blant muslimer, og som dermed spilte en rolle i århundrelangt hat, blodsutgytelse, krig og konflikt mellom muslimer, jøder og kristne som fortsatt pågår.