• Basel Kadem

Imam Alis politikk og moderne demokratier


Foto: Privat.


En må i beste fall være veldig dårlig belest for å i det hele tatt kunne sammenligne Imam Ali med tyrannene som hersket i islams navn før ham, som den nevrotiske og rasistiske alkoholikerkalifen Umar bin Khattab, hvis epoke var preget av utryddelse av hele byer, aggressiv krigføring og en generell terrorpolitikk overfor egen befolkning.


Imam Alis politikk i å sikre miljøbeskyttelse samt ytringsfrihet, likestilling, økonomisk velstand, finansiell frihet og sosial mobilitet for borgere på tvers av kunstige geografiske grenser over et kolossalt landsterritorium i løpet av en meget begrenset regjeringstid, samtidig som denne balansen ble opprettholdt til tross for tre blodige borgerkriger og gjentatte forsøk på å myrde Imamen, er et mirakel i seg selv.


Dette utkonkurrer dagens kapitalistiske demokratier på sitt beste, også Fredsstaten Norge (med en stor F) og sosialdemokratier med deltakelse i amerikansk bombediplomati, der folkevalgte politikere implisitt skryter av slik kriminalitet og ikke stilles ansvarlig for sivilt blod de har tildekket hendene sine med. Dette for å ikke nevne skandalene innenriks som befolkningen har blitt indoktrinert til å ikke stille så mye spørsmål om.


Det er ikke i det hele tatt til å sammenligne: Imam Ali, en statsleder som lever på 2 stykker brød daglig og tar lån på egen konto for å sørge for at andre - også annerledestroende som verken anså han som en Guddommelig utvalgt Feilfri Imam - levde bedre enn han selv gjorde; og politikere med skyhøye lønninger som inviteres hos Hans Majestetiske Eminens og Kongelige Høyhet på måltid som koster flere tusen kroner - alt finansiert av skattepenger - mens et stort antall borgere sliter økonomisk, mange ikke eier eget hjem og flere er bokstavelig talt hjemløse og tvinges til å tigge om penger og mat for å overleve.


Maken til moralsk bedervelse skal ikke mye til for å lete etter. De utbredte verdiene i Vesten er langt fra ideelle og er utilstrekkelige for å effektivt takle samfunnsutfordringer. Vestlige demokratier har fremdeles en lang vei å gå, og også i Vesten trengs en reform - en ny renessanse. Det er mye lærdom å hente hos Profeten og hans Familie (fred være med dem).