• Anonym

Imam al-Sadiq og den hvite planeten


Bilde: Baltana.


Siden tidens soloppgang har det eldgamle mennesket fundert rundt eksistensen av liv i andre verdener og beboelig planeter. Dette er et tema som frekvent har fanget den menneskelige tanke. Fra legender, myter og fortellinger, til fiksjon, vitenskap og teorier, har dette temaet alltid dukket opp.


Hvorfor investerer NASA, liknende organisasjoner og ledende figurer i den vitenskapelige - spesielt astronomiske - sfære, i eksempelvis Project SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)?


Selv i Koranen finnes vers som indikerer liv på andre planeter enn vår egen: “Og blant Hans Tegn er skapelsen av Himlene og jorden og det Han har spredd i dem av skapninger.” (Koranen 42:30)


Ved å bruke bevis fra religiøse kilder, spesielt Koranen, kan vi konkludere at det eksisterer liv i andre verdener enn vår egen jordklode.


En mann kom til Imam Ja’far al-Sadiq (fred være med ham) og sa: “Måtte jeg bli ofret for deg. Er denne (atmosfæren) Adams kuppel?” Imamen svarte: “Ja, for Gud har mange kuppeler. Sannelig, bak denne solen deres er 39 soler, og øvrigere er det en hvit planet som er belyst av Hans lys, og den er fylt med skapninger som ikke er ulydige mot Gud for et øyeblikk. De kjenner ikke til skapelsen av Adam, men likevel, tar de avstand fra Abu Bakr og Umar.” (Kilde: Al-Kafi)