• Anonym

Illusjonen om midlertidig nytelse


Foto: Unsplash.


Illusjonen og lureriet i dette livet kan oppramses i følgende to ord: midlertidig nytelse. Dette verdslige livet ble ikke skapt for å tilby deg langsiktig glede og tilfredshet. En vis mann sa en gang: “Dersom du jager dette livet, vil det løpe fra deg, og dersom du løper fra det, vil det jage deg.”


All nytelse i dette livet er midlertidig, og i det store av ting, betydningsløst. Ikke i den forstand at vi skal gi slipp på all nytelse, men heller at vi skal takle ting med et korrekt tankesett. Den vise mannen fortsatte: “Å gi slipp på dette livet er ikke at du ikke skal eie noen ting, men at ingenting skal eie deg.”


Du opplever kun ekte frihet når illusjonen om midlertidig nytelse ikke har noen innflytelse eller hold overfor deg. Din glede vil ikke lenger avhenge av ting som kommer og går, din tilfredshet vil være konsist og du vil kunne rømme fra den berg-og-dal-banen du så har vant deg til.


Det er klart at vi har blitt plassert her for å bli presentert med hindringer å overkomme og fristelser å kontrollere, slik at våre handlinger skal bli vitnet og våre valg nedskrevet. Intellekten vi har blitt gitt er et bevis på vår hensikt. Gaven av bevissthet er altfor stor for at vi i det hele tatt skal kunne klage, ellers ville dette utgjøre ekstrem arroganse. Dette kan kun prissettes når man forsiktig og grundig tenker på forskjellen mellom ikke-eksistens og eksistens.


Den vise mannen var ingen annen enn Imam Ali, sønn av Abi Talib (fred være med dem). Den som ønsker å være oppriktig i situasjonen en befinner seg i, vil sannelig oppnå suksess, og den som ønsker å følge hans råd, vil sannelig ikke feile.