• Shubayr Mortadha

Et kritisk blikk på prinsippene i Darwins teori (2/2)


Charles Darwin. Bilde: Pixabay.


Diskusjon om det tredje prinsippet


Darwin tror at dyrene forsøker å tilpasse omgivelsene de oppholder seg i. Hvis dyret trenger et organ vil det skape det gradvis etter tusenvis av år, og hvis organet var unødvendig, vil den etter hvert igjennom å være ubrukelig, forsvinne gradvis.


Dette prinsippet er ikke riktig. Selv om det var riktig at dyrene og noen planter forandrer seg, betyr ikke det at forandringen er fullstendig, til den grad at et dyr forandrer seg til en annen art. Vitenskapelige eksperimenter har vist at noen dyr har død da de forandret omgivelsene sine. De greide ikke å tilpasse seg den nye omgivelsen. Det finnes også andre dyr som greide å overleve. De ble forandret delvis. Det vil si de mistet noe av vekten og som følge av det forandret kroppen seg eller den synlige siden ved dyret, men selve arten forandret seg ikke. Dyret var fremdeles et dyr.


Det har også foregått forskninger på planter. Noen planter som levde på den saltige jorden, ble tatt med til et sted som var fylt med vann og våt. Som følge av det døde planten. Den tilpasset seg ikke omgivelsene.


En del forskninger er gjort på fluer. En hel rekke fluer og deres etterkommere ble satt i et veldig mørkt sted. Deres øyner så ingenting. Tilslutt kom den siste generasjonen av dem ut. Men man fant ut at øynene ikke forandret seg i det hele tatt. De var helt normale, selv om Darwin tror at et ubrukelig organ vil forsvinne etter en stund eller vil gradvis forsvinne. Vi kan også finne i mørke steder noen dyr som har skikkelig godt syn, tiltross for at de lever i et sted hvor de sjelden bruker øynene sine.


Med dette raser ned det tredje prinsippet til Darwins teori. Prinsippet om tilpassing med omgivelsene stemmer ikke. Jo, det kan stemme delvis, men ikke helt, men igjen må jeg si at alt dette som nevnes er ikke nok for at en art skal forandre seg til en annen art.


Diskusjon om det fjerde prinsippet


Det er om arvelige egenskaper. Darwin tror at de egenskapene man tilegner seg igjennom å tilpasse seg omgivelsene vil videreføres til neste generasjoner igjennom genetikken. Han tror at ervervet egenskaper arves videre av neste generasjoner.


Genetikken har bevist at dette ikke stemmer. Teorien til Darwin ble lansert i en tid da vitenskapen innenfor biologi og natur ikke hadde hatt en stor fremgang som i dag. Spesielt når det gjelder genetikk. Deres kunnskap om genetikk var veldig lite. Men i dag, på grunn av den store fremgangen i genetikk, gjelder ikke det fjerde punktet lenger. Genetikken sier ikke at ervervet egenskaper kan arves videre, hvis forandringene ikke påvirker genene.


Biologiforskere tror at ervervet egenskaper i et menneske kan oppstå på grunn av seks ting:


1. Å hogge av et organ eller flere

2. Å bli rammet av noen sykdommer

3. Å være immun overfor noen sykdommer

4. Omgivelsene og situasjonene i livet

5. Å bruke organene eller ikke bruke dem

6. Utdanning og oppdragelse


Men de vitenskapelige forskningene viser at de ervervet egenskapene ikke arves videre av neste generasjoner som Darwin hevder.


1. Når det gjelder å hogge av organene, har forskningene vist det stikke mot satte. Halene til 22 mus ble hogget av. Så paret musene seg og deres etterkommere hadde haler, tiltross for at foreldrenes haler ble hogd av. Til og med formen på halen ble ikke forandret. Den var lik den tidligere formen til deres foreldre. Generasjoner etter generasjoner har muslimene omskjært sine barn. Når de har omskjært dem. Disse barna har vokst opp og født barn, så blir ikke disse barna født omskåret. Vi ser ennå at deres barn blir født ikke omskåret og derfor omskjærer de dem. Derfor kan ikke denne teorien stemme. Samme kan bli sagt om jomfruhinnen til kvinnen. Når kvinnen har seksuelt samleie med mannen vil hennes jomfruhinne forsvinne. Videre hvis hun blir gravid med et jentebarn, så vil ikke jentebarn som blir født, være uten en jomfruhinne. Denne egenskapen vil ikke bli arvet videre av datteren. Derfor kan vi forstå at denne teorien ikke stemmer.


2. Sykdommer er ikke alltid arvet av videre generasjoner. Vi finner mange foreldre som har sykdommer som neste generasjoner av deres etterkommere ikke har arvet.


3. En kropp kan være immun overfor noen sykdommer etter å ha blitt rammet av en rekke sykdommer og mikrober, men denne egenskapen vil ikke arves av etterkommerne og de neste generasjonene.


4. Vi benekter ikke at omgivelsene har en påvirkning, men vi tror ikke at den kan forandre en form fullstendig til en annen form og art. Selv om denne forandringen er fullstendig, vil ikke denne forandringen kunne arves videre av neste generasjoner.


5. Når det gjelder bruk av organer, så er det gjort en del forskninger som viser at til og med hvis en bruker organer vil det ikke forandre arten til dyr og hvis det skjer en forandring, vil den ikke arves videre av neste generasjoner.


6. Når det gjelder utdanning og oppdragelse: Vi tror at oppdragelse påvirker, men denne påvirkningen vil ikke videreføres til neste generasjoner. Mange dyr er blitt behandlet på en spesiell måte og fått en spesiell oppdragelse. Dette påvirket dem. Men tiltross for det greide ikke dyrene å videreføre denne påvirkningen til sine etterkommere igjennom arv.


Begjær og lyster


Darwins teori har ikke funnet en klar forklaring på begjær hos dyr. Alle dyr har en spesiell måte å leve på. Alle dyrearter vet det de trenger og kan tilfredsstille sine lyster på en spesiell måte.

Darwinistene sier at disse lystene hos dyr, som vi ser i dag, fantes ikke dem, men de ble ervervet gradvis og dette ble videreført til deres etterkommere.


Denne påstanden stemmer ikke. Hvis det var riktig at kunnskap, kjennskap og ervervet egenskaper arves videre av neste generasjoner, så hvorfor er da ikke sønnen til legen en lege ved fødselen?


Jordens alder


Darwin tror at forandringene til artene skjedde veldig langsomt og dette betyr at utviklingsprosessen blant dyr tok en veldig lang tid. Det tok lengre tid enn det vitenskapsmenn tror om jordens alder. Darwinistene tror at jorden er tusenvis av millioner år gammel. Dette godtar ikke den moderne vitenskapen, for det finnes bare omtrent tall og ikke noe bestemt fasit for denne saken.


Vitenskapsmenn har igjennom radiumstråler funnet ut at jordens alder er ca. ett tusen million år, men ifølge Darwins teori må jorden være mer enn fem tusen million år gammel.


I tillegg til alt så har arkeologer funnet ut at planter og dyr hadde samme form som i dag med veldig små forandringer. Enhver art hadde sin egen form. Ingen tok en annen form. Jorden har utviklet seg på forskjellige måter. Dyr eksisterte før mennesker. Mennesket ble til i det siste stadiet, men det hadde ingen tilknytning til noen dyr.


Fossilene


Et annet bevis på at mennesket er egen art, uten tilknytning til dyr, er at arkeologer har funnet fossiler som beviser det. Forskere har funnet ut at hodeskallene til mennesker før var ikke så forskjellige fra våre. Vi kan til og med finne ut at vi har mer mangler enn dem.


I Jawa ble det funnet hodeskaller, hender, bein, tenner, rester etter mennesker som levde for millioner av år siden. Funnene ble satt i et museum i New York og mange forskere studerte dem. De kom fram til at mennesket er en selvstendig art, og at den har samme form som i dag. Skjellettene som ble funnet var enda eldre enn skjellettene til apene.


Darwin mener at det må være mer likhet mellom aper og mennesker som levde for to millioner år siden, men vi ser det stikk motsatte.


Diskusjon om det andre prinsippet


Kampen om å overleve anså Darwin som en vanlig regel i livet. Han trodde at den sterkeste parten overlevde. Hvis vi anser dette for å være normalt, må vi gi avkall på våre moralske grunnprinsipper og våre følelser.


Vi må bortforklare alle grusomme kriger som de sterke og de ondskapsfulle fører imot de svake, for å undertrykke dem, og anse dem for å være normale. Vi må også godta at den sterke parten skal utnytte den svake parten.


Dette betyr at den sterke parten alltid skal ha rett. Det betyr også at man kan begå grusomme og kriminelle forbrytelser imot menneskeheten for å overleve.


Slutten på del 2.