• Shubayr Mortadha

Bara'a og trosbekjennelsen


Bilde: "Shahada", Mothana al-Obaydi (Free Islamic Calligraphy)


Historien uthviler seg på spennende hendelser med uforglemmelige minner. Den inkluderer epoker som overrasker og sjokkerer. Følelsesladd kan vi sanse en lærdom fra de fortidige generasjonenes arv. All takknemlighet til Gud som gjorde oss til ydmyke tjenere og imøtekom vårt behov med Sin spesielle og grenseløse Sjenerøsitet. 


En av tidens forunderlige fenomener er ett uttrykk som er en gjentakelse av tilnærmet samme ord, i en behagelig tone, med både arabiske sol- og månebokstaver. "La ilah ila Allah". Hva betyr uttrykket? Det er ingen gud, unntatt Allah.


Først starter det med distansering fra det falske, også kalt Bara'a, så går det videre til bekjennelse. Meningen indikerer at du som en muslim ikke utvikler deg til mennesket med Islams forventninger, med mindre du tar et oppgjør med indre og ytre krefter, som ødelegger deg og ditt samfunn. Avstand og distansering er avgjørende for en komplett virkelighetsforståelse.