Medlemskap

 

Medlemskap er gratis og åpent for alle som oppfyller krav til medlemskap. Disse er beskrevet i §4-5 av RNs vedtekter (sendes på oppfordring). Støttemedlemskap krever betaling av medlemskontingent og medfører stemmerett og rett til valgbarhet til tillitsverv.