Ideologi

 

Rafida Norge er en uavhengig, apolitisk sjiamuslimsk assosiasjon hvis hovedarbeid er opplysning, dialog og bekjempelse av militant- og politisk islam. Det arabiske begrepet «Rafida» oppramser vår ideologi og metodologi. Lingvistisk betyr det «benektere». Det refererer til muslimer som opp gjennom århundrene har hatt som kjennetegn å ta avstand fra- og nekte legitimiteten til tyranner som ikler seg islamsk drakt og ideologier dannet av disse.

Formål

  • opplyse om læren til Koranen, profeten Mohammed og hans Familie ifølge Rafidi troslære

  • fremme fred, sameksistens, samhold og individuelle friheter

  • løse ideologiske konflikter gjennom dialog, fri debatt og økt forståelse

  • forebygge negative fenomener i den islamske verden som skyldes menneskeskapte elementer innført til islam av politiske formål

  • ideologisk bekjempelse av terroristisk- og voldelig radikal islam, ved å opplyse om dens dannelse i tidlig islamsk historie og om de kriminelle gjerningene begått av dens grunnleggere

  • bekjempe militant- og politisk islam

Rafida Norge

En assosiasjon som jobber med reform; opplysning; bekjempelse av militant-, terroristisk- og politisk islam; fremmer dialog, sameksistens og ytringsfrihet.

Kontakt

info@rafida.no

Postboks 4332 Nydalen
0402 OSLO

Følg

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 Rafida Norge

Design: BULB Media